Berlińskie Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit wspiera przybyłych migrantów oraz pracowników i pracownice mobilne w korzystaniu z praw pracy i socjalnych-poprzez poradnictwo, kształcenie oraz uwrażliwianie

Aktuelles

Vorrübergehend keine Beratung auf Rumänisch und SpanischVorrübergehend findet keine Beratung auf Rumänisch und Spanischmehr erfahrenUnsere neuen FlyerIn 13 Sprachen beraten wir zu arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. mehr erfahrenBEMA 2018Das BEMA ist 2018 durch die Zusammenlegung des ehemaligen Beratungsbüros für entsandte Beschäftigte (BEB), der Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten …mehr erfahren

Porady związane z prawem pracy

Pracują Państwo w Berlinie i okolicy?
Mają Państwo zapytania dotyczące:

 • umowy o pracę
 • wynagrodzenia
 • wypowiedzenia
 • urlopu
 • wypadku przy pracy
 • ochrony macierzyńskiej/urlopu wychowawczego
 • delegowania
 • pracy tymczasowej
 • pracy sezonowej
 • pracy na tzw. Minijob
 • pozornej działalności gosp./ działalności gosp.
 • pracy na czarno

Kontakt

Tel.: (030) 513 01 92 79

Porady dla ofiar wyzysku pracy, pracy przymusowej, handlu ludźmi
Tel.: (030) 513 01 92 76
smasal(at)berlin.arbeitundleben.de

Porady związane z prawem socjalnym
i pobytowym

Pracują Państwo w Berlinie i okolicy?
Mają Państwo zapytania dotyczące:

 • zasiłku dla bezrobotnych ALG I
 • zasiłku HARTZ IV (sankcje, świadczenia, naliczenia)
 • świadczeń podstawowych (Grundsicherung)
 • ustawy azylowej
 • spraw rentowych i emerytalnych
 • ubezpieczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych
 • niepełnosprawności
 • spraw dotyczących prawa pracy i pobytu powiązanych z powyższymi tematami

Kontakt

Tel.: (030) 513 01 92 81

Konsultacje są anonimowe i niezależne od kraju pochodzenia czy prawa do pobytu.
Doradzamy i udzielamy wsparcia nieodpłatnie w wielu językach.
 

Specjalistyczny sewis dotyczący świadczeń ALGII (HARTZ IV)
niemiecki, angielski

Tel.: (030) 5130 192 82

eschke(at)berlin.arbeitundleben.de 

Aktuelles:

Vorrübergehend keine Beratung auf Rumänisch und SpanischVorrübergehend findet keine Beratung auf Rumänisch und Spanischmehr erfahrenUnsere neuen FlyerIn 13 Sprachen beraten wir zu arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. mehr erfahrenBEMA 2018Das BEMA ist 2018 durch die Zusammenlegung des ehemaligen Beratungsbüros für entsandte Beschäftigte (BEB), der Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten …mehr erfahren