Berlińskie Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit wspiera przybyłych migrantów oraz pracowników i pracownice mobilne w korzystaniu z praw pracy i socjalnych-poprzez poradnictwo, kształcenie oraz uwrażliwianie

Aktuelles

Bema 2018Das BEMA ist 2018 durch die Zusammenlegung des ehemaligen Beratungsbüros für entsandte Beschäftigte (BEB), der Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten …mehr erfahrenUnsere neuen FlyerIn 13 Sprachen beraten wir zu arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. mehr erfahren

Porady związane z prawem pracy

Pracują Państwo w Berlinie i okolicy?
Mają Państwo zapytania dotyczące:

 • umowy o pracę
 • wynagrodzenia
 • wypowiedzenia
 • urlopu
 • wypadku przy pracy
 • ochrony macierzyńskiej/urlopu wychowawczego
 • delegowania
 • pracy tymczasowej
 • pracy sezonowej
 • pracy na tzw. Minijob
 • pozornej działalności gosp./ działalności gosp.
 • pracy na czarno

Kontakt

Tel.: (030) 513 01 92 79

Porady dla ofiar wyzysku pracy, pracy przymusowej, handlu ludźmi
Tel.: (030) 513 01 92 77
empen(at)berlin.arbeitundleben.de

Porady związane z prawem socjalnym
i pobytowym

Pracują Państwo w Berlinie i okolicy?
Mają Państwo zapytania dotyczące:

 • zasiłku dla bezrobotnych ALG I
 • zasiłku HARTZ IV (sankcje, świadczenia, naliczenia)
 • świadczeń podstawowych (Grundsicherung)
 • ustawy azylowej
 • spraw rentowych i emerytalnych
 • ubezpieczeń zdrowotnych i pielęgnacyjnych
 • niepełnosprawności
 • spraw dotyczących prawa pracy i pobytu powiązanych z powyższymi tematami

Kontakt

Tel.: (030) 513 01 92 81

Konsultacje są anonimowe i niezależne od kraju pochodzenia czy prawa do pobytu.
Doradzamy i udzielamy wsparcia nieodpłatnie w wielu językach.
 

Specjalistyczny sewis dotyczący świadczeń ALGII (HARTZ IV)
niemiecki, angielski

Tel.: (030) 5130 192 82

eschke(at)berlin.arbeitundleben.de 

Aktuelles:

Bema 2018Das BEMA ist 2018 durch die Zusammenlegung des ehemaligen Beratungsbüros für entsandte Beschäftigte (BEB), der Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten …mehr erfahrenUnsere neuen FlyerIn 13 Sprachen beraten wir zu arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. mehr erfahren